Buddha

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Buddha (JT: 佛; FT: 佛; PY: Fo, Fó; CST: fo); buddha; Šákjamuni, Siddhártha Gautama; pratjékabuddha; samjaksambuddha; Dharma; buddhovství; Arhat (JT: 罗汉; FT: 羅漢; PY: Luohan, Luóhàn; CST: Luo-chan); Amitábha (JT: 阿弥陀佛; FT: 阿彌陀佛; PY: Emituo fo, Ēmítuó fó; CST: E-mi-tchuo-fo)

1. historický Buddha: Výraz Buddha, psán s velkým B, odkazuje k historické osobnosti jménem Siddhártha Gautama (566 nebo 563–486 nebo 483 př. n. l.), známému též jako Šákjamuni („muž z rodu Šákjů“), který proslul jako Buddha, zakladatel učení buddhismu (Dharmy).

2. Výraz buddha, psán s malým b, odkazuje k osobnosti, která se zbavila pout sansáry a dosáhla vysvobození (probuzení, nirvány). Rozlišuje se několik typů osobností, které dosáhly nirvány:

  • arhat, který dosáhl nirvány pod vedením buddhy nebo vlastními silami;
  • pratjékabuddha, který má kromě samotného dosažení nirvány ještě všechny další kvality a znaky buddhy (především vševědoucnost), avšak neučí, nestává se buddhou svého věku;
  • samjaksambuddha, který je buddhou svého věku a kromě všech kvalit a znaků buddhy má ještě ve světě úkol ve vztahu k druhým bytostem – stát se učitelem Dharmy pro daný věk (pro náš věk je buddhou Buddha Šákjamuni).

3. V mahájánovém buddhismu se výraz buddha často objevuje ve významu abstraktního principu buddhovství. Mluví se o buddhových „třech tělech“ (trikája), které jsou různými projevy téhož principu buddhovství:

  • nirmánakája („tělo proměny“), buddha v lidské podobě, např. Buddha Šákjamuni;
  • sambhógakája („tělo potěšení“) – tělo buddhy v rajské oblasti (Čistá země), kterou buddha stvořil na základě svých karmických zásluh; tato podoba buddhovství je obzvlášť důležitá v mahájánovém buddhismu, neboť se předpokládá kultická dosažitelnost buddhy v jeho „rajské oblasti“ (modlitbou, recitací jmen, vizualizací v meditaci ad.); v čínském buddhismu je nejpopulárnějším buddhou tohoto typu Amitábha (Amituofo) (Čistá země);
  • dharmakája („tělo Dharmy“) – transcendentní princip buddhovství sám o sobě, vesmírný řád a současně Dharma, nauka buddhismu.
Osobní nástroje