Huineng

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Huineng (JT: 惠能; FT: 惠能; PY: Huineng, Huìnéng; CST: Chuej-neng) (podle tradice 638–713) je v rámci dějin chanové školy čínského buddhismu považován za jejího šestého čínského patriarchu. Příběh o Huinengovi a o předání Dharmy (patriarchátu) šestému patriarchovi je obsažen v Tribunové sútře Šestého patriarchy, nejslavnějším a nejvýznamnějším textu chanového buddhismu. Huineng v tomto příběhu vystupuje jako chudý a negramotný chlapec, který nicméně již dosáhl osvícení (probuzení, nirvány) v jediném okamžiku při náhodném zaslechnutí recitace z Diamantové sútry. Následně se přihlásil ke vstupu do chanového kláštera k Hongrenovi, pátému patriarchovi školy, který ho v klášteře přidělil na nejnižší příčku pomocného dělníka ve mlýně. Hongren po čase vyhlásil, že předá Dharmu a roucho (symbol patriarchátu) tomu, kdo nejlépe vyjádří prostřednictvím gáthy (krátké písně) své porozumění nauce. O patriarchát se tímto způsobem přihlásil Shenxiu, nejnadanější z mnichů v klášteře. Huineng nicméně dokázal složit ještě dokonalejší gáthu, načež ho Hongren v tajnosti učinil šestým patrirchou a potají poslal z kláštera pryč.

Tento příběh, který je dnes všeobecně považován za legendu, je tradičním podáním o rozdělení chanové školy na jižní (Huineng) a severní (Shenxiu) větev. Mimo tuto legendu však o Huinengovi nejsou dochovány téměř žádné dobové zprávy a celý příběh je dnes považován spíše za jeden z dokladů toho, jak se chanová škola vyrovnávala s dramatickými událostmi, ke kterým v ní kolem poloviny 8. století došlo (Chan, Tribunová sútra Šestého patriarchy, Shenhui).

V rámci chanové školy je však Huineng považován za jejího nejvýznamnějšího představitele, se kterým je spojován nejznámější rys Chanu – myšlenka náhlého osvícení, ke kterému může dojít kdykoliv, i zcela nečekaně a nezáměrně.     

Osobní nástroje