Hunan

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech
{{#if:|}} {{#if:Hunan {{#if:湘 (Xiāng)/ HN湘 (Xiāng)/ HN|
湘 (Xiāng)/ HN}}|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:{{#if: | {{{logo}}}|}}|}}{{#if:|}}{{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if:Hunan, Húnán湖南 |Čínsky }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (tradičně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:湖南{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (zjednodušeně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Hunan, Húnán{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno v pinyinu: | }} }} {{#if:{{#if:211 85517,944,8Huping Shan (2 099 m n. m.)5,30 |Zeměpisné údaje }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:211 855{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rozloha [km²]: | }} }} {{#if: |
|{{#if:17,9{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Zem. Půda (%): | }} }} {{#if: |
|{{#if:44,8{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Lesy (%): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Huping Shan (2 099 m n. m.){{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nejvyšší vrcholy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:5,30{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Chráněná území (% rozlohy; 2005): | }} }} {{#if:{{#if:65 684 00065 684 000 (310,0 obyv./km²)63 274 000 (298,7 obyv./km²)103,817,271,611,210,2113,056,946,1169,0572,472,57,61104,8943,2 |Obyvatelstvo }} | |{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}} |{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:65 684 000{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:65 684 000

(310,0 obyv./km²){{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}

|{{#if:Census 2010: | }} }} {{#if: |
|{{#if:63 274 000

(298,7 obyv./km²){{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}

|{{#if:Census 2000: | }} }} {{#if: |
|{{#if:103,8{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Index populačního růstu (2000=100): | }} }} {{#if: |
|{{#if:17,2{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:0-14 let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:71,6{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:15-64 let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:11,2{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:65 a více let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:10,21{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl etnických menšin (%; 2000): | }} }} {{#if: |
|{{#if:13,05{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra porodnosti (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:6,94{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra úmrtnosti (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:6,11{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra přirozeného přírůstku (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:69,05{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Muži - naděje dožití (2000; roky): | }} }} {{#if: |
|{{#if:72,47{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Ženy - naděje dožití (2000; roky): | }} }} {{#if: |
|{{#if:2,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Muži - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }} }} {{#if: |
|{{#if:7,61{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Ženy - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }} }} {{#if: |
|{{#if:104,89{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Genderový poměr (mužů/100 žen;2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:43,2{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Míra urbanizace (%; 2009): | }} }} {{#if:{{#if:236,923 744406,4415,143,541,44820,931,1 |Ekonomika }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:236,92{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nominální HDP provincie (mld. USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:3 744{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nominální HDP/obyvatele (USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:406,44{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:HDP v paritě kupní síly (mld. USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:15,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl priméru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:43,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl sekundéru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:41,4{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl terciéru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:48{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v priméru (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:20,9{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v sekundéru (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:31,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v terciéru (%; 2009): | }} }} {{#if:{{#if:11 4953 693191 4052 22663,1360,110,1099,86125,9725,50 |Infrastruktura}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if:11 4953 693191 4052 226 |Délka dopravní sítě [km](2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:3 693{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železnice: | }} }} {{#if: |
|{{#if:11 495{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Splavné toky: | }} }} {{#if: |
|{{#if:191 405{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Zpevněných silnic: | }} }} {{#if: |
|{{#if:2 226{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Z toho dálnice: | }} }} {{#if:{{#if:63,1360,110,10 |Výkon OSOBNÍ dopravy (mld. oskm; 2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:63,13{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:60,11{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Silniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:0,10{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vodní: | }} }} {{#if:{{#if:99,86125,9725,50 |Výkon NÁKLADNÍ dopravy (mld. tkm; 2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:99,86{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:125,97{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Silniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:25,50{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vodní: | }} }} {{#if:{{#if:Hubei, Jiangxi, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Chongqing |Sousední jednotky}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:Hubei, Jiangxi, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Chongqing{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Stejného řádu: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nižšího řádu: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vyššího řádu: | }} }} {{#if:{{#if: |Adminstrativní příslušnost}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:K provincii/AO/SM: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:K prefektuře: | }} }} {{#if:{{#if: |Sousední jednotky}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Prefektury: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Okresy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní prefektury: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní okresy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní prapory: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Hunan|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }}{{#if:|}}{{#if:|}} </table>Hunan (JT: 湖南; PY: Hunan, Húnán; CST: Chu-nan) Provincie ve středojižní Číně. Jejím správním střediskem je město Changsha. Rozlohou 211 800 km2 se jedná o desátou největší čínskou správní jednotku na úrovni provincie. Je to také jedna z nejlidnatějších čínských provincií (65,7 mil. - 7. místo). Leží v oblasti středního toku Dlouhé řeky jižně od jezera Dongting. Pro tuto provincii se někdy užívá zkratky Xiang 湘 (podle řeky Xiang, která provincií protéká. Asi 4/5 území provincie tvoří pahorkatiny a hornatiny. Panuje zde vlhké subtropické klima s krátkými chladnými zimami a horkým vlhkým létem s velkým množstvím srážek (roční úhrn srážek se pohybuje mezi 1 200 a 1 700 mm). Tradičními plodinami pěstovanými v provincii jsou rýže a bavlna. V oblasti okolo jezera Dongting se pěstuje ramie (rostlina listy podobná kopřivě - pěstuje se pro lýkové vlákno). Významná je také produkce čaje. V posledních letech se Hunan stal centrem ocelářství, strojírenství a výroby elektroniky. V oblasti Lengshuijiang se těží antimonit. Hanové představují asi 90 % obyvatel provincie. Zbylých 10 % tvoří etnické menšiny (Tujiaové, Miaové, Dongové, Yaové, Baiové, Huiové, Zhuangové, Ujguři aj.). Mezi turisticky zajímavé lokality patří Shaoshan (rodná vesnice Mao Ce-tunga), národní park Wulingyuan (Zhangjiajie) či starobylé město Fenghuang. Místní kuchyně je známá jako obzvláště pálivá. Dokonce se říká: "Lidé z Jiangxi se nebojí pálivého, ani lidé ze Sichuanu se nebojí pálivého, lidé z Hunanu se bojí, že to nebude pálivé." (江西人不怕辣,四川人辣不怕,湖南人怕不辣。).
{{{title}}}
Hunan
 {{#if:湘 (Xiāng)/ HN湘 (Xiāng)/ HN|

湘 (Xiāng)/ HN}}
{{{subheader2}}}
| }}
{{#if:Hunan, Húnán湖南 |Čínsky }}
| }}
Jméno (tradičně): | }}
Jméno (zjednodušeně): | }}湖南
Jméno v pinyinu: | }}Hunan, Húnán
{{#if:211 85517,944,8Huping Shan (2 099 m n. m.)5,30 |Zeměpisné údaje }}
| }}
Rozloha [km²]: | }}211 855
Zem. Půda (%): | }}17,9
Lesy (%): | }}44,8
Nejvyšší vrcholy: | }}Huping Shan (2 099 m n. m.)
Chráněná území (% rozlohy; 2005): | }}5,30
{{#if:65 684 00065 684 000

(310,0 obyv./km²)63 274 000

(298,7 obyv./km²)103,817,271,611,210,2113,056,946,1169,0572,472,57,61104,8943,2 |Obyvatelstvo }}
| }}
Počet obyvatel: | }}65 684 000
Census 2010: |
 }}65 684 000
(310,0 obyv./km²)
Census 2000: |
 }}63 274 000
(298,7 obyv./km²)
Index populačního růstu (2000=100): | }}103,8
0-14 let (%; 2009): | }}17,2
15-64 let (%; 2009): | }}71,6
65 a více let (%; 2009): | }}11,2
Podíl etnických menšin (%; 2000): | }}10,21
Hrubá míra porodnosti (2009): | }}13,05
Hrubá míra úmrtnosti (2009): | }}6,94
Hrubá míra přirozeného přírůstku (2009): | }}6,11
Muži - naděje dožití (2000; roky): | }}69,05
Ženy - naděje dožití (2000; roky): | }}72,47
Muži - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }}2,5
Ženy - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }}7,61
Genderový poměr (mužů/100 žen;2009): | }}104,89
Míra urbanizace (%; 2009): | }}43,2
{{#if:236,923 744406,4415,143,541,44820,931,1 |Ekonomika }}
| }}
Nominální HDP provincie (mld. USD; 2010): | }}236,92
Nominální HDP/obyvatele (USD; 2010): | }}3 744
HDP v paritě kupní síly (mld. USD; 2010): | }}406,44
Podíl priméru na HDP provincie (%; 2009): | }}15,1
Podíl sekundéru na HDP provincie (%; 2009): | }}43,5
Podíl terciéru na HDP provincie (%; 2009): | }}41,4
Podíl EAO pracujících v priméru (%; 2009): | }}48
Podíl EAO pracujících v sekundéru (%; 2009): | }}20,9
Podíl EAO pracujících v terciéru (%; 2009): | }}31,1
{{#if:11 4953 693191 4052 22663,1360,110,1099,86125,9725,50 |Infrastruktura}}
| }}
{{#if:11 4953 693191 4052 226 |Délka dopravní sítě [km](2009)}}
| }}
Železnice: | }}3 693
Splavné toky: | }}11 495
Zpevněných silnic: | }}191 405
Z toho dálnice: | }}2 226
{{#if:63,1360,110,10 |Výkon OSOBNÍ dopravy (mld. oskm; 2009)}}
| }}
Železniční: | }}63,13
Silniční: | }}60,11
Vodní: | }}0,10
{{#if:99,86125,9725,50 |Výkon NÁKLADNÍ dopravy (mld. tkm; 2009)}}
| }}
Železniční: | }}99,86
Silniční: | }}125,97
Vodní: | }}25,50
{{#if:Hubei, Jiangxi, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Chongqing |Sousední jednotky}}
| }}
Stejného řádu: | }}Hubei, Jiangxi, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Chongqing
Nižšího řádu: | }}
Vyššího řádu: | }}
{{#if: |Adminstrativní příslušnost}}
| }}
K provincii/AO/SM: | }}
K prefektuře: | }}
{{#if: |Sousední jednotky}}
| }}
Prefektury: | }}
Okresy: | }}
Autonomní prefektury: | }}
Autonomní okresy: | }}
Autonomní prapory: | }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
{{#if:| <span|<div}} class="noprint plainlinks navbar" style="background:none; padding:0; font-weight:normal;; font-size:xx-small; ">{{#if:||Tento box: }}{{#if:|[}}[[{{#switch:
|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}

}}|{{#if:|z|zobrazit}}]]  [[|{{#if:|d|diskuze}}]]{{#if:0||  [{{fullurl:{{#switch:

|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}
}}|action=edit}}{{#if:|e|editace}}]}}{{#if:|]}}{{#if:|</span> |</div>}}