Latinxua sin wenz

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Latinxua sin wenz (JT: 拉丁化新文字; FT:拉丁化新文字; PY: Ladinghua Xin Wenzi, Lādīnghuà Xīn Wénzì; EN: Latinized New Writing)

je transkripční systém založený na latince, který za pomoci sovětských lingvistů (V. S. Kolokolov, A. A. Dragunov) vypracovalo několik čínským komunistických vzdělanců (Qu Qiubai, Wu Yuzhang, Lin Boqu 林伯渠, Wang Xiangbao a Xu Teli) v exilu v Sovětském svazu. Poprvé byl systém Latinxua Sin Wenz publikován v roce 1929 v Sovětském svazu. Ve 30. letech byl systém používán k výuce Číňanů ve Vladivostoku a Chabarovsku (Lai)[1]. Systém se používal od 30. let do začátku 50. let, kdy byl vytvořen pinyin.

Od systémů guanhua zimu, zhuyin a Gwoyeu Romatzyh se liší v tom, že všechny tyto tři systémy byly založeny na pekingském dialektu. Tvůrci Latinxua Sin Wenz byli proti tomu, aby se z pekingského dialektu stal čínský jazykový standard. Hlavním důvodem bylo to, že naučit se systém vytvořený na základě pekingského dialektu bude pro Číňany mluvící jihočínskými dialekty stejně složité, jako naučit se cizí jazyk. Proto se tvůrci rozhodli, že nejlepší by bylo, aby měl každý dialekt svou alternativu přepisu. Nakonec vzniklo nejméně 13 systémů pro nejdůležitější čínské dialekty. Největší vliv měl systém založený na severním dialektu.

Další věcí, která odlišuje Latinxua Sin Wenz od zmíněných třech systémů je, že nezaznamenává tóny, pokud to není nutné (pouze v dvojznačných případech). Protože v čínstině existuje spousta slov, u kterých by mohlo dojít k záměně, byl definován list vyjímek, u kterých dochází k zaznamenání tónu. Jedná se například o znak 买 mǎi „kupovat", který se zapisuje jako maai a znak 卖 mài „prodávat“, který se zapisuje jako mai.

Latinxua Sin Wenz se od ostatních transkripcí liší také svým vztahem k čínským znakům. Zatímco systémy guanhua zimu, Zhuyin a Gwoyeu Romatzyh byly myšleny jako pomůcku výslovnosti při učení znaků, tvůrci systému Latinxua Sin Wenz měli ambici čínské znaky nahradit tímto novým systémem. Tvrdili, že znaky jsou přežitkem staré feudální společnosti, jsou nástrojem vládnoucí třídy k utlačování pracující masy, jsou překážkou ke zvýšení gramotnosti a nevhodné do moderní společnosti. Navzdory nepřátelství a nelibosti k tomuto systému ze strany vlády byl tento systém na některým místech Číny velmi populární, a to hlavně v oblastech severozápadní Číny, které byly pod kontrolou komunistů (v provinciích Shaanxi, Gansu a Ningxia). V těchto oblastech dokonce vláda uznala stejnou právní moc dokumentům, které byly napsány v systému Latinxua Sin Wenz, jako dokumentům psaných ve znacích. Tento systém byl velmi podporován levicovým křídlem a liberálními učenci. Podporovali ho například Guo Moruo nebo Lu Xun. Více než 300 publikací v celkové výši jeden a půl miliónu kopií bylo napsáno v systému Latinxua Sin Wenz.


Externí zroje

Latinxua Sin Wenz. In: Chinese romanization [online]. [cit. 4.8.2012]. Dostupné z: http://artur-carvalho.blogspot.cz/2008/10/latinxua-sin-wenz.html

Sin Wenz 新文字. In: Pinyin.info [online]. [cit. 4.8.2012]. Dostupné z: http://pinyin.info/romanization/sinwenz/

 

Citační zdroje

Osobní nástroje