Lexém

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Lexém (JT:词位; FT: 詞位; PY: ciwei, cíwèi; EN: lexeme)  je abstraktní významová jednotka, která zahrnuje veškeré slovní tvary daného slova (v češtině tedy např. tvary podstatného jména ve všech pádech jednotného a množného čísla: plavec, plavce, plavci atd.). Ve slovníku je poté slovo reprezentováno tzv. lemma, tedy formou konvenčně stanovenou jako hlavní zástupní jednotkou (např. plavec). Lexém bývá rovněž označován termínem lexikální jednotka.

Při určování, zda se jedná o lexém, je nutné přihlížet ke slovnímu druhu –- pokud mají dvě slova podobný význam, ale patří do různých kategorií, jedná se o dva odlišné lexémy (např. plavat – plavec).

Podle struktury dělíme lexémy na jednoslovné a víceslovné. Víceslovné lexémy se skládají z více jednotek a patří mezi ně kolokace, idiomy či víceslovné termíny (např. 炒鱿鱼 chǎo yóuyú „vyhodit z práce“; 二氧化碳 èryǎnghuàtàn „oxid uhličitý“).

Z pohledu lexikálního významu dělíme lexémy na monosémické (单义词 dānyìcí), mající pouze jeden význam, a polysémické (多义词 duōyìcí), které nesou více než jeden význam – viz polysémie.

[1][2]

 

Externí zdroje

Linguistics. In: Encyclopædia Britannica [online], [cit. 18.6.2012]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/342418/linguistics/35097/Tagmemics#toc35098

 

Citační zdroje

Osobní nástroje