Nerostné suroviny

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Nerostné suroviny (JT: 自然资源; FT: 自然資源; PY: ziran ziyuan, zìrán zīyuán; CST: c'-žan c'-jüan)

Nerostné suroviny jsou přírodní materiály, které lze využít pro potřeby lidské společnosti. V rámci nerostných surovin můžeme dále vydělit rudy (přirozené asociace minerálů, z nichž lze získat jeden či více druhů kovů), nerudní suroviny (z nichž lze získat jeden či více druhů nekovových prvků), energetické suroviny (mezi něž se řadí především ropa, zemní plyn a uhlí) a také stavební suroviny (ty lze chápat jako podkategorii nerudních surovin, řadí se sem např. žula), ale zařadit sem lze také půdu a vodní zdroje.

V důsledku rapidního rozvoje některých rozvojových ekonomik (mezi něž se řadí Čína, ale velkou měrou také další rostoucí ekonomiky jako Indie či Brazílie) v posledních letech došlo ke značné proměně světového trhu s nerostnými surovinami. Původně exportní země se v důsledku zvýšení domácí poptávky často staly zeměmi importními, přičemž Čína je přímo učebnicovým příkladem tohoto jevu. V posledních desetiletích (a především pak v posledních několika letech) v Číně mohutně vzrostla poptávka po všech surovinách, které jsou potřeba pro další rozvoj její ekonomiky. Čína sice disponuje velkým množstvím nalezišť mnoha druhů nerostných surovin (v některých případech je v současnosti největším světovým producentem – např. antimon, cín, fluorit, fosfáty, grafit, magnezit, mangan, molybden aj.), avšak ani to často nestačí na pokrytí rostoucí domácí poptávky (např. v případě ropy a zemního plynu). Dalším úskalím čínské těžby je obava, že v případě udržení současného tempa těžby může u některých surovin v horizontu několika málo desetiletí dojít k vyčerpání těchto zásob (to je především případem těžby vzácných zemin).

Snaha o zajištění dostatečných zdrojů nerostného bohatství do značné míry stojí za motivací čínských investic v Africe. Dochází k navazování spolupráce mezi africkými a čínskými společnostmi (které se často stávají výhradním zpracovatelem surovin vytěžených v ložiscích v Africe – jako je tomu např. v případě těžby kobaltu v Kongu). Pravidelně jsou pořádány summity čínsko-africké spolupráce (viz FOCAC = Forum on China-Africa Cooperation).

Více k jednotlivým surovinám těženým v Číně viz jednotlivá hesla v kategorii Těžené suroviny (odkaz níže).


Zdroje

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/zakladni_pojmy.html

http://ceses.cuni.cz/CESES-70-version1-Kavina.ppt

http://glopolis.org/cs/clanky/svetove-soupereni-o-nerostne-suroviny-jako-jeden-z-nejzavaznejsich-geopolitickych-problemu-soucasnosti/

Osobní nástroje