Ochrana životního prostředí

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Ochrana životního prostředí je v současné rychle se rozvíjející Číně významným tématem. Rozvoj průmyslu je spojen se značným znečištěním ovzduší, nadměrné hnojení způsobuje znečištění vodních zdrojů. V důsledku znečištění životního prostředí a pytláctví došlo v průběhu 20. století k úbytku populace mnoha ohrožených druhů, které v Číně žijí. Na druhou stranu se dnes Čína snaží pracovat na zlepšení této situace přijímáním příslušných zákonů na ochranu životního prostředí a za zmínku stojí také například hojné využívání obnovitelných zdrojů energie v Číně (to je umožněno přírodními podmínkami země).

Osobní nástroje