Peking

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech
{{#if:|}} {{#if:Peking {{#if:京(Jīng)/BJ京(Jīng)/BJ|
京(Jīng)/BJ}}|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:{{#if: | {{{logo}}}|}}|}}{{#if:|}}{{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if:Beijing, Běijīng北京 |Čínsky }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (tradičně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:北京{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (zjednodušeně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Beijing, Běijīng{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno v pinyinu: | }} }} {{#if:{{#if:16 41114,131,7Dongling Shan (2 303 m n. m.)8,00 |Zeměpisné údaje }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:16 411{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rozloha [km²]: | }} }} {{#if: |
|{{#if:14,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Zem. Půda (%): | }} }} {{#if: |
|{{#if:31,7{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Lesy (%): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Dongling Shan (2 303 m n. m.){{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nejvyšší vrcholy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:8,00{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Chráněná území (% rozlohy; 2005): | }} }} {{#if:{{#if:19 612 00019 612 000 (1 195,1 obyv./km²)13 569 000 (826,8 obyv./km²)144,59,980,010,14,268,064,563,574,3378,011,034,53104,2785 |Obyvatelstvo }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:19 612 000{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:19 612 000 (1 195,1 obyv./km²){{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Census 2010: | }} }} {{#if: |
|{{#if:13 569 000 (826,8 obyv./km²){{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Census 2000: | }} }} {{#if: |
|{{#if:144,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Index populačního růstu (2000=100): | }} }} {{#if: |
|{{#if:9,9{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:0-14 let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:80,0{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:15-64 let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:10,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:65 a více let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:4,26{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl etnických menšin (%; 2000): | }} }} {{#if: |
|{{#if:8,06{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra porodnosti (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:4,56{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra úmrtnosti (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:3,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra přirozeného přírůstku (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:74,33{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Muži - naděje dožití (2000; roky): | }} }} {{#if: |
|{{#if:78,01{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Ženy - naděje dožití (2000; roky): | }} }} {{#if: |
|{{#if:1,03{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Muži - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }} }} {{#if: |
|{{#if:4,53{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Ženy - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }} }} {{#if: |
|{{#if:104,27{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Genderový poměr (mužů/100 žen;2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:85{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Míra urbanizace (%; 2009): | }} }} {{#if:{{#if:208,4915 365357,67123,575,55,32173,7 |Ekonomika }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:208,49{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nominální HDP provincie (mld. USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:15 365{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nominální HDP/obyvatele (USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:357,67{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:HDP v paritě kupní síly (mld. USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:1{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl priméru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:23,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl sekundéru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:75,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl terciéru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:5,3{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v priméru (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:21{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v sekundéru (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:73,7{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v terciéru (%; 2009): | }} }} {{#if:{{#if:1 17020 7558849,3526,7764,378,79 |Infrastruktura}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if:1 17020 755884 |Délka dopravní sítě [km](2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:1 170{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železnice: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Splavné toky: | }} }} {{#if: |
|{{#if:20 755{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Zpevněných silnic: | }} }} {{#if: |
|{{#if:884{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Z toho dálnice: | }} }} {{#if:{{#if:9,3526,77 |Výkon OSOBNÍ dopravy (mld. oskm; 2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:9,35{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:26,77{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Silniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vodní: | }} }} {{#if:{{#if:64,378,79 |Výkon NÁKLADNÍ dopravy (mld. tkm; 2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:64,37{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:8,79{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Silniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vodní: | }} }} {{#if:{{#if:Tianjin, Hebei |Sousední jednotky}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:Tianjin, Hebei{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Stejného řádu: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nižšího řádu: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vyššího řádu: | }} }} {{#if:{{#if: |Adminstrativní příslušnost}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:K provincii/AO/SM: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:K prefektuře: | }} }} {{#if:{{#if: |Sousední jednotky}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Prefektury: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Okresy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní prefektury: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní okresy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní prapory: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }}{{#if:|}}{{#if:|}} </table>
{{{title}}}
Peking
 {{#if:京(Jīng)/BJ京(Jīng)/BJ|

京(Jīng)/BJ}}
{{{subheader2}}}
| }}
{{#if:Beijing, Běijīng北京 |Čínsky }}
| }}
Jméno (tradičně): | }}
Jméno (zjednodušeně): | }}北京
Jméno v pinyinu: | }}Beijing, Běijīng
{{#if:16 41114,131,7Dongling Shan (2 303 m n. m.)8,00 |Zeměpisné údaje }}
| }}
Rozloha [km²]: | }}16 411
Zem. Půda (%): | }}14,1
Lesy (%): | }}31,7
Nejvyšší vrcholy: | }}Dongling Shan (2 303 m n. m.)
Chráněná území (% rozlohy; 2005): | }}8,00
{{#if:19 612 00019 612 000 (1 195,1 obyv./km²)13 569 000 (826,8 obyv./km²)144,59,980,010,14,268,064,563,574,3378,011,034,53104,2785 |Obyvatelstvo }}
| }}
Počet obyvatel: | }}19 612 000
Census 2010: | }}19 612 000 (1 195,1 obyv./km²)
Census 2000: | }}13 569 000 (826,8 obyv./km²)
Index populačního růstu (2000=100): | }}144,5
0-14 let (%; 2009): | }}9,9
15-64 let (%; 2009): | }}80,0
65 a více let (%; 2009): | }}10,1
Podíl etnických menšin (%; 2000): | }}4,26
Hrubá míra porodnosti (2009): | }}8,06
Hrubá míra úmrtnosti (2009): | }}4,56
Hrubá míra přirozeného přírůstku (2009): | }}3,5
Muži - naděje dožití (2000; roky): | }}74,33
Ženy - naděje dožití (2000; roky): | }}78,01
Muži - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }}1,03
Ženy - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }}4,53
Genderový poměr (mužů/100 žen;2009): | }}104,27
Míra urbanizace (%; 2009): | }}85
{{#if:208,4915 365357,67123,575,55,32173,7 |Ekonomika }}
| }}
Nominální HDP provincie (mld. USD; 2010): | }}208,49
Nominální HDP/obyvatele (USD; 2010): | }}15 365
HDP v paritě kupní síly (mld. USD; 2010): | }}357,67
Podíl priméru na HDP provincie (%; 2009): | }}1
Podíl sekundéru na HDP provincie (%; 2009): | }}23,5
Podíl terciéru na HDP provincie (%; 2009): | }}75,5
Podíl EAO pracujících v priméru (%; 2009): | }}5,3
Podíl EAO pracujících v sekundéru (%; 2009): | }}21
Podíl EAO pracujících v terciéru (%; 2009): | }}73,7
{{#if:1 17020 7558849,3526,7764,378,79 |Infrastruktura}}
| }}
{{#if:1 17020 755884 |Délka dopravní sítě [km](2009)}}
| }}
Železnice: | }}1 170
Splavné toky: | }}
Zpevněných silnic: | }}20 755
Z toho dálnice: | }}884
{{#if:9,3526,77 |Výkon OSOBNÍ dopravy (mld. oskm; 2009)}}
| }}
Železniční: | }}9,35
Silniční: | }}26,77
Vodní: | }}
{{#if:64,378,79 |Výkon NÁKLADNÍ dopravy (mld. tkm; 2009)}}
| }}
Železniční: | }}64,37
Silniční: | }}8,79
Vodní: | }}
{{#if:Tianjin, Hebei |Sousední jednotky}}
| }}
Stejného řádu: | }}Tianjin, Hebei
Nižšího řádu: | }}
Vyššího řádu: | }}
{{#if: |Adminstrativní příslušnost}}
| }}
K provincii/AO/SM: | }}
K prefektuře: | }}
{{#if: |Sousední jednotky}}
| }}
Prefektury: | }}
Okresy: | }}
Autonomní prefektury: | }}
Autonomní okresy: | }}
Autonomní prapory: | }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
{{#if:| <span|<div}} class="noprint plainlinks navbar" style="background:none; padding:0; font-weight:normal;; font-size:xx-small; ">{{#if:||Tento box: }}{{#if:|[}}[[{{#switch:
|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}

}}|{{#if:|z|zobrazit}}]]  [[|{{#if:|d|diskuze}}]]{{#if:0||  [{{fullurl:{{#switch:

|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}
}}|action=edit}}{{#if:|e|editace}}]}}{{#if:|]}}{{#if:|</span> |</div>}}
{{#if:|}} {{#if:Peking {{#if:|
{{{domácí_název}}}}}|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:{{#if: | {{{logo}}}|}}|}}{{#if:|}}{{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if: |Čínsky }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (tradičně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (zjednodušeně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno v pinyinu: | }} }} {{#if:{{#if:Dōngchéng Qū (东城区), Xīchéng Qū (西城区), Cháoyáng Qū (朝阳区), Hǎidiàn Qū (海淀区), Fēngtái Qū (丰台区), Shíjǐngshān Qū (石景山区), Tōngzhōu Qū (通州区), Shùnyì Qū (顺义区), Chāngpíng Qū (昌平区), Dàxīng Qū (大兴区), Méntóugōu Qū (门头沟区), Fángshān Qū (房山区), Pínggǔ Qū (平谷区), Huáiróu Qū (怀柔区), Mìyún Xiàn (密云县), Yánqìng Xiàn (延庆县)Tokio (Japonsko), Bělehrad (Srbsko), New York City (USA), Lima (Peru), Washington D.C. (USA), Madrid (Španělsko), Rio de Janeiro (Brazílie), Île-de-France (Francie), Kolín nad Rýnem (Německo), Alžír (Alžírsko), Ammán (Jordánsko), Ankara (Turecko), Káhira (Egypt) a další |Obecné údaje }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rok založení: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Lokalizace (provincie): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Dōngchéng Qū (东城区), Xīchéng Qū (西城区), Cháoyáng Qū (朝阳区), Hǎidiàn Qū (海淀区), Fēngtái Qū (丰台区), Shíjǐngshān Qū (石景山区), Tōngzhōu Qū (通州区), Shùnyì Qū (顺义区), Chāngpíng Qū (昌平区), Dàxīng Qū (大兴区), Méntóugōu Qū (门头沟区), Fángshān Qū (房山区), Pínggǔ Qū (平谷区), Huáiróu Qū (怀柔区), Mìyún Xiàn (密云县), Yánqìng Xiàn (延庆县){{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Členění: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:Tokio (Japonsko), Bělehrad (Srbsko), New York City (USA), Lima (Peru), Washington D.C. (USA), Madrid (Španělsko), Rio de Janeiro (Brazílie), Île-de-France (Francie), Kolín nad Rýnem (Německo), Alžír (Alžírsko), Ammán (Jordánsko), Ankara (Turecko), Káhira (Egypt) a další{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Partnerská města: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Městský symbol: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hlavní ekonomické odvětví: | }} }} {{#if:{{#if: |Zeměpisné údaje }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rozloha [km²]: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Průměrná nadmořská výška: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Max. nadmořská výška: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Min. nadmořská výška: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if: |Obyvatelstvo }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rok sčítání: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel města: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel aglomerace: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel administrativní jednotky: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Světové pořadí počtu obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Čínské pořadí počtu obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hustota zalidnění: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Světové pořadí hustoty obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Čínské pořadí hustoty obyvatel: | }} }} {{#if:{{#if: |Obyvatelstvo [A]}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rok sčítání: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel města: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel aglomerace: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel administrativní jednotky: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Světové pořadí počtu obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Čínské pořadí počtu obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hustota zalidnění: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Světové pořadí hustoty obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Čínské pořadí hustoty obyvatel: | }} }} {{#if:{{#if: |Obyvatelstvo [B]}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rok sčítání: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel města: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel aglomerace: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel administrativní jednotky: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Světové pořadí počtu obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Čínské pořadí počtu obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hustota zalidnění: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Světové pořadí hustoty obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if:Čínské pořadí hustoty obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Peking|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }}{{#if:|}}{{#if:|}} </table>Peking (JT: 北京; PY: Beijing, Běijīng; CST: Pej-ťing) Hlavní město ČLR. Jedná se o jedno ze čtyř čínských měst pod ústřední správou (další tři jsou Tianjin, Chongqing a Šanghaj). Je to druhé největší čínské město po Šanghaji (19,6 mil. obyvatel). Většinu obyvatel (96 %) tvoří Hanové, dále zde žijí především Mandžuové a Huiové (po 2 %). Město leží na severním okraji Severočínské nížiny. Kolem severního okraje MÚS Peking vede Velká čínská zeď. Severozápad je chráněn horami. Protékají tudy řeky, které patří do povodí Hai He. Nachází se tu severní konec Velkého kanálu. Panuje zde kontinentální podnebí s horkými vlhkými léty (vliv monzunu) a studenými, větrnými a suchými zimami (sibiřská anticyklóna/tlaková výše). Velkým problémem Pekingu je znečištění vzduchu - limity jsou běžně překračovány až pětinásobně (to je způsobeno jednak prachovými bouřemi, jednak průmyslem v Tianjinu a Shandongu). Pro vzhled města je charakteristická tradiční architektura z doby císařství, která nepracovala s výškou (nic nesmělo být vyšší než Síň nejvyšší harmonie). Najdeme zde však také prvky "sino-sovětského stylu" (z 50. až 70. let 20. stol.) a moderní architektury (např. Ptačí hnízdo, nový letištní terminál, Beijing Central Business District 北京商务中心区). Peking je jedním z ekonomicky nejrozvinutějších čínských měst (terciér tvoří 73,2 % HDP). Je to centrum finančnictví, vyrábí se tu elektronika a počítače, rozvíjí se farmaceutický výzkum. Peking je ovšem také centrem pirátského zboží. Mimo urbánní Peking se pěstuje pšenice, kukuřice a zelenina (pro zásobování města). Památky: Alternativní názvy:
 • Beijing (pinyin)
 • Peking (z francouzštiny - původně se to tak četlo i čínsky)
 • Peiping
 • Paquin
 • Xuntien (Shuntian) - správní oblast
 • Khanbaliq (mongolský název)
 • Cambuluc (Marco Polo)
 • Yanjing 燕京 (starý čínský název, dal pojmenování univerzitě a pivu)
 • Zhongdu 中都 (za dynastie Jin)
 • Dadu 大都 (za chána Chubilaje)
 • Beiping 北平 ("severní mír", symbolizuje poražení Mongolů na konci dynastie Yuan; název byl používán i za Čankajška)
 • Beijing 北京 (za Qingů i po vzniku ČLR)
{{{title}}}
Peking
 {{#if:|

{{{domácí_název}}}}}
{{{subheader2}}}
| }}
{{#if: |Čínsky }}
| }}
Jméno (tradičně): | }}
Jméno (zjednodušeně): | }}
Jméno v pinyinu: | }}
{{#if:Dōngchéng Qū (东城区), Xīchéng Qū (西城区), Cháoyáng Qū (朝阳区), Hǎidiàn Qū (海淀区), Fēngtái Qū (丰台区), Shíjǐngshān Qū (石景山区), Tōngzhōu Qū (通州区), Shùnyì Qū (顺义区), Chāngpíng Qū (昌平区), Dàxīng Qū (大兴区), Méntóugōu Qū (门头沟区), Fángshān Qū (房山区), Pínggǔ Qū (平谷区), Huáiróu Qū (怀柔区), Mìyún Xiàn (密云县), Yánqìng Xiàn (延庆县)Tokio (Japonsko), Bělehrad (Srbsko), New York City (USA), Lima (Peru), Washington D.C. (USA), Madrid (Španělsko), Rio de Janeiro (Brazílie), Île-de-France (Francie), Kolín nad Rýnem (Německo), Alžír (Alžírsko), Ammán (Jordánsko), Ankara (Turecko), Káhira (Egypt) a další |Obecné údaje }}
| }}
Rok založení: | }}
Lokalizace (provincie): | }}
Členění: | }}Dōngchéng Qū (东城区), Xīchéng Qū (西城区), Cháoyáng Qū (朝阳区), Hǎidiàn Qū (海淀区), Fēngtái Qū (丰台区), Shíjǐngshān Qū (石景山区), Tōngzhōu Qū (通州区), Shùnyì Qū (顺义区), Chāngpíng Qū (昌平区), Dàxīng Qū (大兴区), Méntóugōu Qū (门头沟区), Fángshān Qū (房山区), Pínggǔ Qū (平谷区), Huáiróu Qū (怀柔区), Mìyún Xiàn (密云县), Yánqìng Xiàn (延庆县)
| }}
Partnerská města: | }}Tokio (Japonsko), Bělehrad (Srbsko), New York City (USA), Lima (Peru), Washington D.C. (USA), Madrid (Španělsko), Rio de Janeiro (Brazílie), Île-de-France (Francie), Kolín nad Rýnem (Německo), Alžír (Alžírsko), Ammán (Jordánsko), Ankara (Turecko), Káhira (Egypt) a další
Městský symbol: | }}
Hlavní ekonomické odvětví: | }}
{{#if: |Zeměpisné údaje }}
| }}
Rozloha [km²]: | }}
Průměrná nadmořská výška: | }}
Max. nadmořská výška: | }}
Min. nadmořská výška: | }}
| }}
{{#if: |Obyvatelstvo }}
| }}
Rok sčítání: | }}
Počet obyvatel města: | }}
Počet obyvatel aglomerace: | }}
Počet obyvatel administrativní jednotky: | }}
Světové pořadí počtu obyvatel: | }}
Čínské pořadí počtu obyvatel: | }}
Hustota zalidnění: | }}
Světové pořadí hustoty obyvatel: | }}
Čínské pořadí hustoty obyvatel: | }}
{{#if: |Obyvatelstvo [A]}}
| }}
Rok sčítání: | }}
Počet obyvatel města: | }}
Počet obyvatel aglomerace: | }}
Počet obyvatel administrativní jednotky: | }}
Světové pořadí počtu obyvatel: | }}
Čínské pořadí počtu obyvatel: | }}
Hustota zalidnění: | }}
Světové pořadí hustoty obyvatel: | }}
Čínské pořadí hustoty obyvatel: | }}
{{#if: |Obyvatelstvo [B]}}
| }}
Rok sčítání: | }}
Počet obyvatel města: | }}
Počet obyvatel aglomerace: | }}
Počet obyvatel administrativní jednotky: | }}
Světové pořadí počtu obyvatel: | }}
Čínské pořadí počtu obyvatel: | }}
Hustota zalidnění: | }}
Světové pořadí hustoty obyvatel: | }}
Čínské pořadí hustoty obyvatel: | }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
{{#if:| <span|<div}} class="noprint plainlinks navbar" style="background:none; padding:0; font-weight:normal;; font-size:xx-small; ">{{#if:||Tento box: }}{{#if:|[}}[[{{#switch:
|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}

}}|{{#if:|z|zobrazit}}]]  [[|{{#if:|d|diskuze}}]]{{#if:0||  [{{fullurl:{{#switch:

|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}
}}|action=edit}}{{#if:|e|editace}}]}}{{#if:|]}}{{#if:|</span> |</div>}}