Politika plánované reprodukce

Z Wiki UPOL
(přesměrováno z Politika jednoho dítěte)
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Politika plánované reprodukce (JT: 计划生育政策; FT: 計劃生育政策; PY: jihua shengyu zhengce, jìhuà shēngyù zhèngcè; CST: ťi-chua šeng-jü čeng-cche; alt.: Politika jednoho dítěte)

Důležitá součást populační politiky ČLR. Byla zavedena roku 1978 a poprvé aplikována na prvorozené děti narozené v roce 1979. Jejím hlavním úkolem je omezení rapidního populačního růstu v ČLR. Tzv. "politika jednoho dítěte" však neplatí pro všechny páry. Především se aplikuje ve městech, na venkově jsou omezení mírnější. Je také volnější v případě příslušníků etnických menšin. U těch se však uplatňuje jednak etnický (tzn. příslušníci dané menšiny mohou mít více dětí), jednak územní (tzn. všichni obyvatelé autonomního správního celku dané menšiny mohou mít tolik dětí jako menšina, jíž tento správní celek náleží) princip. Dále platí, že rodiče, kteří nemají sami žádné sourozence, mohou mít dvě děti.

Tato politika však kromě omezení reprodukce přináší i sociální problémy, především nerovnost v počtu narozených chlapců a dívek. V čínské společnosti má tradičně větší váhu narození chlapce, proto nejsou výjimkou potraty nenarozených holčiček. Do budoucna politika představuje možné narušení rovnováhy mezi množstvím populace v produktivním a v neproduktivním věku. Dalším společenským problém je tzv. problém 4-2-1 (4 prarodiče, 2 rodiče, 1 dítě, přičemž jediné dítě se musí postarat jak o své rodiče, tak o své prarodiče, leží na něm tedy velká zodpovědnost). To vše vede k tomu, že čínská vláda momentálně uvažuje o úpravách této politiky.

Osobní nástroje