Populační vývoj

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Až do roku 1750 se pohyboval počet obyvatel Číny do 100 milionů. Počet obyvatel často klesal (či alespoň stagnoval) na konci dynastií. Výskyt přírodních katastrof byl totiž často spojován se ztrátou tzv. "mandátu nebes". Úbytky v počtu obyvatel způsobovaly tedy různé nepokoje, hladomor, či například rozdělení císařství na menší celky. V roce 1650 (krátce po počátku doby vlády dynastie Qing) měla Čína 57 milionů obyvatel. Na vrcholu měla říše dynastie Qing celkem 400 milionů obyvatel. Druhá polovina 19. století byla spojena s hladomory způsobenými neúrodou (a nedostačujícím systémem císařských sýpek). Po vzniku republiky došlo k uvolnění a růstu populace.

V roce 1949 měla podle sčítání lidu ČLR 550 milionů obyvatel. Dnes je to podle údajů z roku 2010 celkem 1,34 mld. Za 60 let došlo tedy k více než zdvojnásobení počtu obyvatel Číny. Tento rapidní populační růst vedl ke snahám čínské vlády o provedení určitých kroků v rámci populační politiky, které by tomuto růstu zamezily (viz Politika plánované reprodukce). I přes tato opatření však čínská populace nadále roste rychlým tempem.

Podle prognóz dalšího vývoje se však již blíží vrchol tohoto růstu. Podle odhadů OSN existují tři možné varianty dalšího vývoje počtu obyvatel Číny:

  • Vysoká: Počet obyvatel se na několik desítek let ustálí na hodnotě o něco málo nižší než 1,5 mld., do roku 2100 pak dojde k mírnému nárůstu (1,59 mld. v roce 2100).
  • Střední: Po roce 2030 začne počet obyvatel klesat až na 950 tisíc v roce 2100.
  • Nízká: Již po roce 2020 začne počet obyvatel klesat až na 520 tisíc v roce 2100.

Zdroje

United Nations, Department of Economic and Social Affairs: Probabilistic Population Projections: Total Population (China)

Osobní nástroje