Průmysl

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Průmysl v zásadě tvoří sekundární sektor hospodářství. Ten tvoří téměř polovinu HDP Číny a jeho podíl na HDP víceméně stagnuje (rok 1978: 47,9 % HDP, rok 2009 46,3 % HDP).

Součástí sekundéru je především zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a stavebnictví.

Průmysl můžeme rozdělit na těžký (např. strojírenství, hutnictví, chemický průmysl) a lehký (potravinářský, oděvní, papírenský apod.).

Následuje rozdělení průmyslu podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Zpracovatelský průmysl

 • Výroba potravinářských výrobků

V Číně zatím funguje především primární zpracování zemědělských plodin. Potravinářský průmysl v Číně je plně otevřen konkurenčnímu boji a podíl malých a středních podniků na trhu je poměrně vysoký.

 • Výroba nápojů
 • Výroba tabákových výrobků
 • Výroba textilií
 • Výroba oděvů
 • Výroba usní a souvisejících výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • Výroba papíru a výrobků z papíru
 • Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
 • Výroba chemických látek a chemických přípravků
 • Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektrických zařízení
 • Výroba strojů a zařízení j. n.
 • Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
 • Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
 • Výroba nábytku
 • Ostatní zpracovatelský průmysl
 • Opravy a instalace strojů a zařízení

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Stavebnictví

Osobní nástroje