Shengren

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Shengren (JT: 圣人; FT: 聖人; PY: shengren, shèngrén; CST: šeng-žen), svrchovaně moudrý muž; světec.

Shengren označuje nejdokonalejší lidskou osobnost v čínských filozofických textech napříč tradičními klasifikacemi (šest filozofických škol). Vyjadřuje přesvědčení řady čínských myslitelů (především konfuciánů a taoistů) o tom, že dokonalá lidská osobnost by měla vládnout (pojem shengrena vždy zahrnuje dokonalost jednotlivce a postavení vládce). Slovem shengren jsou v čínském myšlení označováni především dokonalí vládcové dávných dob, tvůrci civilizace, jíž je přítomný věk vždy jen nedokonalým dědicem. Za shengrena byl od doby dynastie Han (汉朝, Hàncháo) všeobecně považován Konfucius, třebaže nebyl vládcem (z hlediska svých mravních kvalit jím však měl být).

Osobní nástroje