Shenhui

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Shenhui (JT: 神会; FT: 神會; PY: Shenhui, Shénhuì; CST: Šen-chuej) (670–762 n. l.) byl chanový mnich, který proslul především svým vystoupením na shromáždění buddhistických mnichů v roce 732. Shenhui zde obvinil Shenxiua, šestého patriarchu chanového buddhismu, a jeho následovníky z falešné linie následnictví – Shenxiu byl nepravým patriarchou. Pravým šestým patriarchou byl podle Shenhuie Huineng, zakladatel „jižní školy“ chanu. Ve skutečnosti začíná rozštěpení na „jižní“ a „severní“ školu chanového buddhismu patrně až Shenhuiovým vystoupením. Kromě falešné linie následnictví bylo dalším bodem Shenhuiova útoku na Shenxiua a „severní školu“ obvinění z předávání falešného učení o „postupném osvícení“. Pravým učením mělo být „náhlé osvícení“ hlásané Huinengem. Rovněž tento spor je Shenhuiovou zpětnou konstrukcí.

Shenhuiovo vystoupení mělo později zásadní vliv na dějiny chanové školy – rozdělení na severní a jižní školu a na nauku o postupném a náhlém osvícení bylo přijato a stalo se jedním z klíčových bodů chanové legendy. Její kanonické vyjádření obsahuje Tribunová sútra Šestého patriarchy.

Osobní nástroje