Studium

Z Wiki UPOL
(přesměrováno z Xue)
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Studium (JT: 学; FT: 學; PY: xue, xué; CST: süe).

V konfucianismu je studium základním způsobem sebekultivace, cestou k tomu stát se „ušlechtilým mužem“. Studiem se rozumí celoživotní proces od osvojení si základních společenských a kulturních návyků, rozvíjení komplexních konfuciánských hodnot a ctností a studium modelových vzorů dávných dob. Cílem studia je proměna osobnosti, která v sobě integruje a ztělesňuje celou kulturu. Studium klasickým způsobem popisuje následující slavná pasáž z Konfuciových Hovorů:

Mistr řekl: V patnácti letech jsem se zaměřil na studium (xue), ve třiceti jsem se postavil na vlastní nohy, ve čtyřiceti jsem již nebyl zmatený [ve svých postojích], v padesáti jsem chápal záměry Nebes (tianming), v šedesáti jsem již intuitivně a náležitě chápal vše, co jsem slyšel a v sedmdesáti jsem již mohl dělat všechno, po čem mé srdce a mysl toužily, aniž bych se dopouštěl prohřešků. (překlad J. Průšek)

Závěr pasáže vyjadřuje nejzazší dokonalost lidské osobnosti v konfuciánském pojetí (dokonalého „ušechtilého muže"): Konfucius v sobě natolik integroval všechny morální požadavky konfuciánské etiky, že se mohl spolehnout i na své instinkty; mohl jednat instinktivně, a přesto se nedopouštěl ničeho, co by odporovalo požadavkům morálky (požadavkům základních konfuciánských hodnot: lidskosti, náležitosti a rituální korektnosti.

Osobní nástroje