Zemědělství

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Pouze 15 % celkové rozlohy Číny může být obděláváno - 10 % celkové orné půdy světa živí až 20 % světové populace. Tři čtvrtiny obdělávané půdy jsou využívány k produkcí jídla.

Nejpěstovanější plodinou je rýže (okolo Dlouhé řeky, Perlové řeky, v provinciích Yunnan, Guizhou a Sichuan). Na druhém místě je pšenice (Severočínská nížina, údolí řek Fen a Wei na sprašové plošině, provincie Jiangsu, Hubei, Sichuan). Na severu a severovýchodě se pěstují kukuřice a proso. Ve Vnitřním Mongolsku a Tibetu se pěstuje naopak spíše oves. Na jihu Číny se pěstují sladké brambory, na severu spíše bílé.

Na ostrově Hainan se pěstuje tropické ovoce, v jižní Číně jsou to také různé citrusy. V provinciích Liaoning a Shandong dominuje produkce jablek a hrušek.

Významným je také pěstování olejnin k výrobě oleje (sezam, slunečnice, řepka olejka). Na severu a severovýchodě Číny se pěstuje sója (z níž se vyrábí tofu). V provinciích Shandong a Hebei se pěstují arašídy. Významná je také výroba cukru: na severu (Heilongjiang) se pěstuje cukrová řepa, na jihu (Guangdong, Sichuan) naopak cukrová třtina. V oblasti okolo Dlouhé řeky a v provinciích Fujian a Zhejiang se pěstuje [[čaj. Čína je také největším světovým producentem bavlny (Severočínská nížina, ústí Dlouhé řeky, Xinjiang). Ve střední a jižní Číně rostou moruše (bourec morušový).

Co se týče chovu zvířat, nejtypičtějšími zvířaty chovanými v Číně jsou prasata a drůbež. Na západě Číny jsou chovány ovce, kozy a velbloudi (nomádský způsob života). Nejtypičtějším tibetským zvířetem je jak. Na jihu Číny se lze setkat s vodními buvoly. Rozšiřuje se chov dobytka (móda mléčných výrobků).

Zajímavostí jsou želví farmy. Ročně se v Číně sní údajně 300 milionů želv (asi 200 tun). Čína také ročně uloví 1/3 světové produkce ryb.

Mezi lety 1949 a 1999 došlo k prudkému nárůstu čínské zemědělské produkce: pětinásobný nárůst produkce obilí, devítinásobný nárůst produkce bavlny, desetinásobný nárůst produkce olejnin, třicetinásobný nárůst produkce cukrové třtiny či více než čtyřicetinásobný nárůst produkce cukrové řepy.

Čínské zemědělství je často závlahové (hlavně na severu je nedostatek vody, na jihu zase rýže vyžaduje hodně vody), což způsobuje ekologický problém nedostatku vody.

Osobní nástroje