Zhejiang

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech
{{#if:|}} {{#if:Zhejiang {{#if:浙 (Zhè)/ ZJ浙 (Zhè)/ ZJ|
浙 (Zhè)/ ZJ}}|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:{{#if: | {{{logo}}}|}}|}}{{#if:|}}{{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if:Zhejiang, Zhèjiāng浙江 |Čínsky }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (tradičně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:浙江{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno (zjednodušeně): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Zhejiang, Zhèjiāng{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Jméno v pinyinu: | }} }} {{#if:{{#if:105 39718,257,4Huangmao Jian (1 921 m n. m.)2,50 |Zeměpisné údaje }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:105 397{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Rozloha [km²]: | }} }} {{#if: |
|{{#if:18,2{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Zem. Půda (%): | }} }} {{#if: |
|{{#if:57,4{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Lesy (%): | }} }} {{#if: |
|{{#if:Huangmao Jian (1 921 m n. m.){{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nejvyšší vrcholy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:2,50{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Chráněná území (% rozlohy; 2005): | }} }} {{#if:{{#if:54 427 00054 427 000 (516,4 obyv./km²)45 931 000 (435,8 obyv./km²)118,513,975,111,10,8510,225,594,6372,577,213,6412,49101,9357,9 |Obyvatelstvo }} | |{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}} |{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:54 427 000{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Počet obyvatel: | }} }} {{#if: |
|{{#if:54 427 000

(516,4 obyv./km²){{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}

|{{#if:Census 2010: | }} }} {{#if: |
|{{#if:45 931 000

(435,8 obyv./km²){{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}

|{{#if:Census 2000: | }} }} {{#if: |
|{{#if:118,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Index populačního růstu (2000=100): | }} }} {{#if: |
|{{#if:13,9{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:0-14 let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:75,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:15-64 let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:11,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:65 a více let (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:0,85{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl etnických menšin (%; 2000): | }} }} {{#if: |
|{{#if:10,22{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra porodnosti (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:5,59{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra úmrtnosti (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:4,63{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Hrubá míra přirozeného přírůstku (2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:72,5{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Muži - naděje dožití (2000; roky): | }} }} {{#if: |
|{{#if:77,21{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Ženy - naděje dožití (2000; roky): | }} }} {{#if: |
|{{#if:3,64{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Muži - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }} }} {{#if: |
|{{#if:12,49{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Ženy - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }} }} {{#if: |
|{{#if:101,93{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Genderový poměr (mužů/100 žen;2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:57,9{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Míra urbanizace (%; 2009): | }} }} {{#if:{{#if:409,528 916702,545,151,843,117,346,935,8 |Ekonomika }} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:409,52{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nominální HDP provincie (mld. USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:8 916{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nominální HDP/obyvatele (USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:702,54{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:HDP v paritě kupní síly (mld. USD; 2010): | }} }} {{#if: |
|{{#if:5,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl priméru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:51,8{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl sekundéru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:43,1{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl terciéru na HDP provincie (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:17,3{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v priméru (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:46,9{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v sekundéru (%; 2009): | }} }} {{#if: |
|{{#if:35,8{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Podíl EAO pracujících v terciéru (%; 2009): | }} }} {{#if:{{#if:9 7031 678106 9523 29829,1380,450,7432,34118,87414,78 |Infrastruktura}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if:{{#if:9 7031 678106 9523 298 |Délka dopravní sítě [km](2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:1 678{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železnice: | }} }} {{#if: |
|{{#if:9 703{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Splavné toky: | }} }} {{#if: |
|{{#if:106 952{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Zpevněných silnic: | }} }} {{#if: |
|{{#if:3 298{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Z toho dálnice: | }} }} {{#if:{{#if:29,1380,450,74 |Výkon OSOBNÍ dopravy (mld. oskm; 2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:29,13{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:80,45{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Silniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:0,74{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vodní: | }} }} {{#if:{{#if:32,34118,87414,78 |Výkon NÁKLADNÍ dopravy (mld. tkm; 2009)}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:32,34{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Železniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:118,87{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Silniční: | }} }} {{#if: |
|{{#if:414,78{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vodní: | }} }} {{#if:{{#if:Fujian, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Šanghaj |Sousední jednotky}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:Fujian, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Šanghaj{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Stejného řádu: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Nižšího řádu: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Vyššího řádu: | }} }} {{#if:{{#if: |Adminstrativní příslušnost}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:K provincii/AO/SM: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:K prefektuře: | }} }} {{#if:{{#if: |Sousední jednotky}} |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Prefektury: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Okresy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní prefektury: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní okresy: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if:Autonomní prapory: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }} {{#if: |
|{{#if:{{#ifeq:|{{#titleparts:Zhejiang|1}}|ukázka}}
|{{#if: | }} }}{{#if:|}}{{#if:|}} </table>Zhejiang (JT: 浙江; PY: Zhejiang, Zhèjiāng; CST: Če-ťiang; WG: Che-chiang nebo Chekiang) Provincie na východě Číny. Je to jedna z nejmenších (rozlohou 104 141 km² až 24. místo v rámci správních jednotek na úrovni provincie), ale také nejbohatších (4. místo v HDP, 5. místo v HDP na obyv.) čínských provincií. Počtem obyvatel (54,4 mil.) se řadí k těm lidnatějším. Převážnou část obyvatel (99,2 %) tvoří Hanové, nejpočetnější menšinou jsou Sheové (0,4 %). Správním střediskem provincie je město Hangzhou. Dalšími významnými městy jsou Shaoxing, Ningbo či Wenzhou. Povrch provincie je převážně kopcovitý až hornatý (70 % povrchu) s nejvyšším vrcholem o výšce téměř 2 000 m n. m. Okolo pobřeží a řek jsou však spíše roviny a údolí. Mezi známá jezera v provincii patří především Západní jezero v Hangzhou. Při pobřeží provincie se nachází asi 3 000 drobných ostrůvků. Panuje zde vlhké subtropické klima, ve kterém se jasně střídají 4 roční období: jaro je deštivě s proměnlivým počasím, léto je dlouhé, horké a vlhké, podzim je většinou suchý, teplý a slunečný a zima je krátká, ale studená. Průměrné teploty se i v lednu drží nad nulou. Roční úhrn srážek činí asi 1 000 až 1 900 mm. V brzkém létě dostatečně prší, v pozdním je provincie přímo ohrožena tajfuny. Zhejiangu se přezdívá "Země ryb a rýže". Pěstuje se tu především rýže (následovaná pšenicí) a ostrov Zhoushan je největší rybářskou oblastí v Číně. Zhejiang je také první mezi čínskými provinciemi, co se týče pěstování čaje. Známá je také produkce perel. Hlavními odvětvími průmyslu jsou průmysl elektromechanický, textilní, chemický a potravinářský. Zhejiang vyvinul vlastní model rozvoje založený na podpoře podnikatelů, důrazu na malé podnikání, velkých investicích do infrastruktury a produkci levného zboží. To vše vedlo k tomu, že se stal jednou z nejbohatších provincií.
{{{title}}}
Zhejiang
 {{#if:浙 (Zhè)/ ZJ浙 (Zhè)/ ZJ|

浙 (Zhè)/ ZJ}}
{{{subheader2}}}
| }}
{{#if:Zhejiang, Zhèjiāng浙江 |Čínsky }}
| }}
Jméno (tradičně): | }}
Jméno (zjednodušeně): | }}浙江
Jméno v pinyinu: | }}Zhejiang, Zhèjiāng
{{#if:105 39718,257,4Huangmao Jian (1 921 m n. m.)2,50 |Zeměpisné údaje }}
| }}
Rozloha [km²]: | }}105 397
Zem. Půda (%): | }}18,2
Lesy (%): | }}57,4
Nejvyšší vrcholy: | }}Huangmao Jian (1 921 m n. m.)
Chráněná území (% rozlohy; 2005): | }}2,50
{{#if:54 427 00054 427 000

(516,4 obyv./km²)45 931 000

(435,8 obyv./km²)118,513,975,111,10,8510,225,594,6372,577,213,6412,49101,9357,9 |Obyvatelstvo }}
| }}
Počet obyvatel: | }}54 427 000
Census 2010: |
 }}54 427 000
(516,4 obyv./km²)
Census 2000: |
 }}45 931 000
(435,8 obyv./km²)
Index populačního růstu (2000=100): | }}118,5
0-14 let (%; 2009): | }}13,9
15-64 let (%; 2009): | }}75,1
65 a více let (%; 2009): | }}11,1
Podíl etnických menšin (%; 2000): | }}0,85
Hrubá míra porodnosti (2009): | }}10,22
Hrubá míra úmrtnosti (2009): | }}5,59
Hrubá míra přirozeného přírůstku (2009): | }}4,63
Muži - naděje dožití (2000; roky): | }}72,5
Ženy - naděje dožití (2000; roky): | }}77,21
Muži - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }}3,64
Ženy - negramotnost (2009; % populace starší 15 let): | }}12,49
Genderový poměr (mužů/100 žen;2009): | }}101,93
Míra urbanizace (%; 2009): | }}57,9
{{#if:409,528 916702,545,151,843,117,346,935,8 |Ekonomika }}
| }}
Nominální HDP provincie (mld. USD; 2010): | }}409,52
Nominální HDP/obyvatele (USD; 2010): | }}8 916
HDP v paritě kupní síly (mld. USD; 2010): | }}702,54
Podíl priméru na HDP provincie (%; 2009): | }}5,1
Podíl sekundéru na HDP provincie (%; 2009): | }}51,8
Podíl terciéru na HDP provincie (%; 2009): | }}43,1
Podíl EAO pracujících v priméru (%; 2009): | }}17,3
Podíl EAO pracujících v sekundéru (%; 2009): | }}46,9
Podíl EAO pracujících v terciéru (%; 2009): | }}35,8
{{#if:9 7031 678106 9523 29829,1380,450,7432,34118,87414,78 |Infrastruktura}}
| }}
{{#if:9 7031 678106 9523 298 |Délka dopravní sítě [km](2009)}}
| }}
Železnice: | }}1 678
Splavné toky: | }}9 703
Zpevněných silnic: | }}106 952
Z toho dálnice: | }}3 298
{{#if:29,1380,450,74 |Výkon OSOBNÍ dopravy (mld. oskm; 2009)}}
| }}
Železniční: | }}29,13
Silniční: | }}80,45
Vodní: | }}0,74
{{#if:32,34118,87414,78 |Výkon NÁKLADNÍ dopravy (mld. tkm; 2009)}}
| }}
Železniční: | }}32,34
Silniční: | }}118,87
Vodní: | }}414,78
{{#if:Fujian, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Šanghaj |Sousední jednotky}}
| }}
Stejného řádu: | }}Fujian, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Šanghaj
Nižšího řádu: | }}
Vyššího řádu: | }}
{{#if: |Adminstrativní příslušnost}}
| }}
K provincii/AO/SM: | }}
K prefektuře: | }}
{{#if: |Sousední jednotky}}
| }}
Prefektury: | }}
Okresy: | }}
Autonomní prefektury: | }}
Autonomní okresy: | }}
Autonomní prapory: | }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
| }}
{{#if:| <span|<div}} class="noprint plainlinks navbar" style="background:none; padding:0; font-weight:normal;; font-size:xx-small; ">{{#if:||Tento box: }}{{#if:|[}}[[{{#switch:
|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}

}}|{{#if:|z|zobrazit}}]]  [[|{{#if:|d|diskuze}}]]{{#if:0||  [{{fullurl:{{#switch:

|#default = 
| = 
  {{#ifeq: | 
   | Template:      
   |    
  }}
}}|action=edit}}{{#if:|e|editace}}]}}{{#if:|]}}{{#if:|</span> |</div>}}