Zhu Xi

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Zhu Xi (JT: 朱熹; FT: 朱熹; PY: Zhu Xi, Zhū Xī; CST: Ču Si) (1130–1200) byl jedním z nejvýznamnějších neokonfuciánů. Zhu Xiho myšlení vycházelo z děl prvních velkých neokonfuciánských mistrů 11. stol., jejichž podněty Zhu Xi rozvinul a systematizoval.

Od doby dynastie Yuan (1279–1368) byla Zhu Xiho verze neokonfucianismu považována za ortodoxní a byla podporována státem. Byl nejvýznamnější postavou neokonfuciánského směru „učení o pořádající struktuře“ (理學, lǐxué) – prosazoval názor, podle kterého je „pořádající struktura“ (li) v lidské mysli plně obsažena, avšak není s ní totožná (názor o totožnosti mysli a struktury je typický pro druhý základní neokonfuciánský směr „učení o mysli“ 心學, xīnxué, a jeho hlavní představitele Lu Jiuyuana a Wang Shourena). Lidská mysl podle Zhuxiho rozšiřuje své poznání „zkoumáním věcí“ (ge wu 格物), tj. v kontaktu s podněty zvnějšku (studium, xue 學) rozvíjí své porozumění pořádající struktuře veškeré reality. K tomu je podle Zhu Xiho lidská mysl predisponována. Cílem zkoumání věcí a rozšiřování poznání je sebekultivace lidské osobnosti (viz „ušlechtilý muž“). Dokonalá osobnost následně dokonale jedná ve vnějším světě (kultivuje svět, má civilizační působení na svět).

Zhu Xi dal finální podobu neokonfuciánské teorii „legitimního předávání daa'“ (daotong 道統). Stanovil nový kánon tzv. „Čtyř knih“ (si shu). Zhu Xi rovněž inicioval myšlenku tzv, „komunální smlouvy“ (鄉約, xāng yuē), inspirovanou textem Regule rodu Lü z roku 1077. Tato myšlenkabyla konkrétním institucionálním výrazem neokonfuciánské snahy rozšířit civilizační působení konfuciánských hodnot dovnitř jednotlivých komunit tvořících čínskou společnost. Představa „komunální smlouvy“ zahrnovala pravidelné setkávání členů komunity za účelem vzájemného povzbuzování ke ctnosti a záslužným skutkům, vzájemného napravování chyb, setkávání při obřadech a dalších zvycích a vzájemné pomoci v neštěstí. Instituce „komunální smlouvy“ měla představovat seberegulační mechanismus, díky kterému se komunity samy zevnitř napravují ve smyslu konfuciánských ctností a hodnot.

Osobní nástroje