Zhuyin

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Zhuyin (JT: 注音符号; FT: 注音符號; PY: Zhuyin fuhao, Zhùyīn fúhào; EN: Bopomofo, Zhuyin transcription)

Zhuyin je systém symbolů, které se používají pro fonetický přepis čínských znaků. Tento systém byl vytvořen skupinou filologů (Ma Yuzao 马裕藻, Zhu Xizu 朱希祖, Xu Shoushang 许寿裳, Qian Daosun 钱稻孙 a také Lu Xun 鲁迅), kteří se inspirovali mimo jiné rýmovými tabulkami z dynastie Song (960–1279). Byl vyvinut v roce 1913 na konferenci o sjednocení výslovnosti Duyin tongyihui (读音统一会 Dúyīn tóngyìhuì) a v roce 1918 přijat jako tzv. Národní fonetická abeceda (国音字母 Guóyīn Zìmǔ), která se v roce 1930 oficiálně přejmenovala na Zhuyin fuhao. V roce 1958 byla v ČLR nahrazena abecedou pinyin, ale na Taiwanu se používá dodnes.

Symboly Zhuyin fuhao jsou odvozeny z čínských znaků. U některých symbolů je znak, ze kterého pochází, patrný – např. ㄅ [b] je odvozeno ze znaku 包 bāo „balit“, ㄕ [sh] je odvozeno ze znaku 尸 shī „mrtvola“ a symbol ㄚ[a] ze znaku 丫yā „služka“.

V systému Zhuyin fuhao může jeden symbol odpovídat jedné či více hláskám. Celkový počet užívaných symbolů je 37, z toho je 21 iniciál, 16 mediál a finál. Tóny jsou zaznamenávány třemi symboly, první tón se neznačí. Slabika je zaznamenána jedním až třemi znaky.

Tato transkripce slouží obvykle pouze pro přepis jednotlivých znaků, nikoliv celých textů. Přepis slabiky se značí obvykle vertikálně vpravo vedle znaku. Při studiu čínštiny jako cizího jazyka je na jednu stranu její nevýhodou nutnost zapamatování si nových symbolů, na druhé straně však na rozdíl od pinyinu nevede k chybné výslovnosti na základě připodobnění si hlásek mateřskému jazyku. V mezinárodní komunikaci však vyžaduje další interpretaci. 


Tabulka Národní fonetické abecedy a přepis jejích symbolů do pinyinu.

b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
zh
ch
sh
r
z
c
s
a
o
e
ê
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
ㄨㄥ
ong
i/yi
ㄧㄚ
ia/ya
ㄧㄝ
ie/ye
ㄧㄠ
iao/yao
ㄧㄡ
iu/you
ㄧㄢ
ian/yan
ㄧㄣ
in/yin
ㄧㄤ
iang/yang
ㄧㄥ
ing/ying
ㄩㄥ
iong/yong
u/wu
ㄨㄚ
ua/wa
ㄨㄛ
uo/wo
ㄨㄞ
uai/wai
ㄨㄟ
ui/wei
ㄨㄢ
uan/wan
ㄨㄣ
un/wen
ㄨㄤ
uang/wang
ㄨㄥ
weng
ü/u/yu
ㄩㄝ
üe/yüe
ㄩㄢ
üan/yüan
ㄩㄣ
ün/yün
er

(Převzato z http://www.omniglot.com/writing/zhuyin.htm)

[1][2]

 

Externí zdroje

Zhuyin fuhao / Bopomofo (注音符號/ㄅㄆㄇㄈ). In: Omniglot [online]. [cit. 3.7.2012]. Dostupné z: Zhuyin fuhao / Bopomofo (注音符號/ㄅㄆㄇㄈ)

Zhuyin fuhao system for Mandarin Chinese. In: Pinyin.info [online]. [cit. 3.7.2012]. Dostupné z: http://pinyin.info/romanization/bopomofo/basic.html

 

Citační zdroje

Osobní nástroje