Romanizační abeceda pro národní jazyk

Z Wiki UPOL
(přesměrováno z Gwoyeu Romatzyh)
Přejít na: navigace, hledání

Romanizační abeceda pro národní jazyk (též Gwoyeu Romatzyh, JT:国语罗马字; FT: 國語羅馬字, PY: guoyu luomazi, guóyu luómazì; EN: Gwoyeu Romatzyh)

je transkripční systém založen na latince, který byl vytvořen v roce 1928.

Snahu o romanizaci čínského jazyka je třeba vnímat v kontextu Májového hnutí v jehož programu byla výzva k používání lidového jazyka pro psaní a snadnější přístup k literatuře. V roce 1923 se sešla skupina učenců v Přípravném výboru pro standardizaci národního jazyka (国语统一筹备会 Guóyǔ Tǒngyī Chóubèi Huì, Preparatory Committee for Standardizing the National Language). Snahou bylo vytvořit systém založený na latince, který by se používal současně se systémem zhuyin, který byl přijat v roce 1918. Po dlouhých diskuzích nakonec v září 1928 vláda KMT uznala Gwoyeu Romatzyh jako druhou národní transkripční normu (první národní normou byl transkripční systém Zhuyin fuhao). Na vzniku tohoto transkripčního systému se podíleli např. Zhao Yuanren 超元任, Qian Xuantong 钱玄同, Li Jinxi 黎錦熙 a další. Systém měl sloužit ke zvýšení gramotnosti a unifikaci jazyka. Gwoyeu Romatzyh byl používán pro zahraniční záležitosti, ale pouze pomocí Zhuyin mohla být na školách vyučována čínština. V omezené míře se stále používá na Taiwanu.

Specifikem transkripce Gwoyeu Romatzyh je zahrnutí tónů přímo do hláskového zápisu slabik. Nepoužívá tedy k označení tónů tónové značky nebo číslice. Odráží tak fakt, že pokud se slabika píše v jiném tónu, jedná se o jinou slabiku. Například: guō – guo, guó – gwo, guǒ – guoo, guò – guoh nebo tān – tan, tán – tarn, tǎn – taan, tàn – tann. (Kane)[idcit=1589]

Silnou stránkou systému Gwoyeu Romatzyh je použití mezinárodně rozšířené latinky. K přepsání jazyka není zapotřebí naučit se speciální symboly nebo znaky. Zahrnutím tónu přímo do hláskového zápisu však zapříčinilo vznik složitého systému pravidel. Naučit se tento systém vyžaduje určité úsilí, ale na druhou stranu usnadňuje studentovi zapamatování si tónu u nového slovíčka. I když je systém Gwoyeu Romatzyh již dlouho nahrazen pinyinem, stále má ve světě své zastánce.


Základní srovnání transkripce Gwoyeu Romatzyh a pinyinu naleznete zde: http://pinyin.info/romanization/gwoyeu_romatzyh/basic.html

Základní pravopisné konvence: http://pinyin.info/romanization/gwoyeu_romatzyh/spelling.html

[idcit=1590][idcit=1591]


Externí zdroje

Gwoyeu Romatzyh. In: Pinyin.info [online]. [cit. 30.7.2012]. Dostupné z: http://pinyin.info/romanization/gwoyeu_romatzyh/index.html

Gwoyeu Romatzyh 國語羅馬字 The Latinized Alphabet Transcription System for the National Language. In: Chinaknowledge.org [online]. [cit. 30.7.2012]. Dostupné z: http://www.chinaknowledge.de/Literature/Script/gwoyeu.html

 

Osobní nástroje