Kalousková, Jarmila

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání

Jarmila Kalousková (31. 12. 1908 – 27. 4. 1989), česká sinoložka-lingvistka.

Život

Jarmila Kalousková se narodila 31. prosince 1908 v Rostově na Donu (Rusko). Roku 1926 maturovala na Státní reálce v Nymburce. Po složení doplňující zkoušky z latiny na Akademickém gymnáziu v Praze (1927) mohla nastoupit na Filozofickou fakultu Karlovy Univerzity (FF UK), na obor český jazyk a francouzština. Studium na FF UK ukončila v roce 1932. V roce 1934 získala titul PhDr. v oboru slovanských literatur. Od roku 1933 (po dobu 8 let) působila jako učitelka francouzštiny na středních školách a zároveň se věnovala ruské literatuře, zejména poezii. (Dvorská: 17) (Třísková)

Mnichovské události a válka zapříčinily její nervové zhroucení, kvůli kterému byla nucena odejít do invalidního důchodu. Teprve v roce 1947 byla opět schopna duševní práce. Začala navštěvovat kurzy čínského jazyka prof. J. Průška při Orientálním ústavu a se svolením vedení Katedry filologie a dějin Dálného východu i jeho přednášky na FF UK. Již 1952 na FF UK přednášela jako externí vyučující čínskou gramatiku. (Dvorská: 17) (Třísková)

1953 nastupuje do Orientálního ústavu ČSAV na místo vědecké pracovnice. V roce 1955 poprvé navštívila ČLR jako členka kulturní delegace. Na základě dohody mezi ČSAV a Čínskou akademií věd strávila rok 1957 v Pekingu, kde pracovala v Jazykovém ústavu ČAV. 1960 obhájila kandidátskou disertaci z gramatiky moderní čínštiny. Téhož roku se aktivně zúčastnila XXV. mezinárodního kongresu orientalistů v Moskvě, kde přednesla vědecký referát o některých problémech čínské lexikografie, a v roce 1964 XVI. mezinárodního kongresu čínských studií v Bordeaux. V roce 1967 přednášela tři měsíce čínskou gramatiku na École des Langues Orientales Vivantes v Paříži. Pravidelně se účastnila orientalistických konferencí pořádaných Československou společností orientalistickou při ČSAV. (Dvorská: 17–18) (Třísková)

Zemřela 27. dubna 1989 v Praze.

 

Přínos

Jarmila Kalousková patřila k nejvýznamnějším žákům prof. Jaroslava Průška. Měla široké znalosti z oblasti gramatiky moderní čínštiny, teorie lingvistiky, slovanských literatur, francouzské literatury i české historické literatury. Participovala při zpracování mluvnických výkladů v učebnici Úvod do hovorové čínštiny. Byla členkou redakční rady Česko-čínského slovníku a členkou kolektivu pracujícího na projektu úvodu do obecné jazykovědy na základě orientálních jazyků. Vedla skupinu pracovníků, kteří se zabývali syntaxí jazyků Asie a Afriky. Své vědecko-populární příspěvky přednášela na různých fórech. Psala také populární stati o současné Číně, které publikovala zejména v Novém Orientu. Stěžejní díla o gramatice čínštiny vydala ve francouzštině v letech 1964 a 1966. Její práce o gramatice ve své době pomáhaly položit základy čínské lingvistiky u nás. Kromě přednáškové činnosti se věnovala i překladu a psaní recenzí. Zabývala se nejenom praktickým překladem čínské literatury, ale zaměřila se i na teoretické otázky adekvátnosti překladu z čínštiny do češtiny. V práci neustala ani po odchodu do důchodu počátkem 70. let. (Dvorská: 18) (Třísková)

 

Dílo

Knihy

 • Příspěvky ke studiu slovesných vidů v čínštině [nepubl. kandidátská disertační práce] (Praha, 1959, 185 s.)
 • Úvod do hovorové čínštiny (spoluaut. O. Švarný, J. Bartůšk a Ť. Rotterová) (Praha: SPN, 1967. Sv. I, 458 s., sv. II, 606 s.)
 • Vybrané kapitoly z gramatiky moderní čínštiny [skripta] (Praha: SPN, 1954, 143 s.)
 • Études sur les aspects des verbes dans la langue chinoise moderne (Dissertationes orientales 1, Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964, 155 s.)
 • La phrase et les constructions de phrases dans le chinois moderne (Dissertationes orientales 8, Praha: Nakladatelství ČSAV, 1966, 160 s.)
 • Zgusta, L. a kol.: Manual of lexicography (spoluaut.) (Praha: Academia, 1971, 360 s.)
 • Jazyky národů Asie a Afriky a jejich vztah ke společnosti [skripta pro Lidovou univerzitu] (spoluaut. V. Krupa a P. Zima) (Praha: Socialistická akademie, 1977)

 

Články a příspěvky

 • Lidé nové Číny (Nový Orient, 1954, roč. 9, č. 9, s. 131)
 • La contribution de A. A. Dragunov ą la rédaction d'une grammaire scientifique de la langue chinoise moderne (Archiv orientální, 1956, roč. 24, s. 444–453)
 • Des catégories de mots dans la langue chinoise (Archiv orientální, 1957, roč. 25, s. 287–294)
 • Jiekesiluofake de hanxue gongzuo [Sinologické práce v Československu] (spoluaut. P. Kratochvíl) (přel. Wu I) (Zhongguo yuwen, 1958, roč. 8, č. 8, s. 382–383, 395)
 • O čínské domácnosti (Nový Orient, 1958, roč. 13, č. 4, s. 68–69)
 • Čínské sloveso. Koreferát na konferenci VIII. sekce ČSAV 1956. In: O vědeckém poznání soudobých jazyků (Praha: Nakladatelství ČSAV, 1958, s. 133–136)
 • Ta c'-pao. Zamyšlení nad čínskými nástěnkami (Nový Orient, 1959, roč. 14, č. 7, s. 136–137)
 • De l'autonomies de certaines unités linguistiques dans la langue chinoise moderne (Archiv orientální, 1961, roč. 29, s. 626–651)
 • Les constructions verbales contenant les morphemes "shih" et "ti" dans la langue chinoise moderne (Archiv orientální, 1962, roč. 30, s. 1–26)
 • Quelques remarques au sujet du morpheme "pa" dans le chinois moderne (Archiv orientální, 1963, roč. 31, s. 364–377)
 • Les morphemes "kang" et "i" dans les prepositions temporeles (Monumenta Serica, 1967, roč. 26, s. 213–223)
 • Les aspects linguistiques du mouvement du 4 mai (spoluaut. A. a M. Cartier). In:The May Fourth Movement in China (Sborník referátů připravených pro nekonanou 20. mezinárodní konferenci čínských studií v Praze. Praha: Academia, 1968, sv. 2: 165–188)
 • Čínština všední i nevšední (spoluaut. Ť. Rotterová) (Nový Orient, 1969, roč. 24, č. 2, s. 43–48; č. 3, s. 75–80)
 • L'influence des rapports sémantiques sur la forme des propositions chinoises (spoluaut. Ž. Vochalová). In: Acta Universitatis Carolinae (Philologica 5, 1970, s. 11–22)
 • O slovech - zejména čínských (Nový Orient, 1973, roč. 28, č. 3, s. 90–94)
 • Les constructions "Zai N" dans le chinois moderne (spoluaut. Ž. Vochalová) (Archiv Orientální, 1974, roč. 42, s. 139–156)
 • K otázkám ekvivalence (Jazykovědné aktuality, 1975, roč. 12, č. 11, s. 10–14)
 • Some problems of typological analysis in modern Chinese fiction (spoluaut. Z. Słupski). In: Études d'historie et de literature chinoises offertes a Professeur Jaroslav Průšek (Bibliothéque de l'Institut des Hautes Études Chinoises, Vol. 24, Paris, 1976, s. 143–153)
 • Společenské příčiny vzniku moderní spisovné čínštiny. In: Jazyky národů Asie, Afrika a Oceánie a jejich vztah ke společnosti, politice a kultuře [skripta Lidové univerzity] (Praha: Socialistická akademie ČSR, 1977, s. 158–174)
 • Les types syntaxiques des verbes chinois (spoluaut. Ž. Vochalová). In: Orientalia Pragensia IX (Praha, 1977, s. 69–81)


Překlady

S čínštiny do češtiny

 • ČAO, Šu-li: Na horských stráních (李有才板话, Lǐ Yǒucái bǎnhuà) (spoluaut. D. Khestlová a D. Šťovíčková) (Praha: Naše vojsko, 1951, 85 s.)
 • SIAO, Emi (= Siao San): Mládí Mao Ce-tunga (毛泽东同志的青少年时, Máo Zédōng tóngzhì de qīng shàonián shídài) (spoluaut. D. Khestlová a D. Šťovíčková) (Praha, 1952, 79 s.)
 • SÜ, Kuang-jao: Požár na rovině (平原烈火, Píngyuán lièhuǒ) (Knihovna Štít sv. 96, Praha: Naše vojsko, 1953, 222 s.)
 • SÜ, Sung-lin: Vzpomínky na Mao Ce-tunga (Nový Orient, 1953, roč. 8, č. 10, s. 167–168)
 • ČCHIN, Čao-jang: Náš předseda Mao si ve všem ví rady (Lidové vyprávění o Mao Ce-tungovi) (Nový Orient, 1953, roč. 8, č. 10, s. 169–170)
[idcit=2398][idcit=2397]


Externí zdroje

Jarmila Kalousková (* 1908, † 1989). In: Databáze českého uměleckého překladu [online] [cit. 25.9.2013] Dostupné z: http://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/Jarmila%20Kalouskov%C3%A1

 

Osobní nástroje