Služby

Z Wiki UPOL
Verze z 9. 7. 2012, 09:35, kterou vytvořil Svarte00 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Terciér/terciární sektor hospodářství.

Zahrnuje obchod, ubytování, stravování, dopravu, finanční zprostředkování, nemovitosti, podnikání, veřejnou správu a obranu. Je považován za nejdynamičtější složku hospodářství a jeho podíl za jakýsi ukazatel vyspělosti země.

Podíl terciéru na HDP Číny rok od roku stoupá, což souvisí právě s čínským ekonomickým rozvojem, V roce 1978 představoval 23,9 % HDP, v roce 1990 31,6 % HDP, v roce 2000 39 % a v roce 2009 už 43,4 %.

Osobní nástroje